Rodzinny Ogród Działkowy "Polanka" Łódź
Lato w ogrodzie.

Jesien w ogrodzie. Ośrodek radiowo-telewizyjny

WITAMY NA STRONIE
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
"POLANKA" W ŁODZI
Ogród mieści się w północno-zachodniej części Łodzi
w pobliżu trasy Łódź-Brzeziny przy ulicy Jana Kasprowicza 21b
przylega do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Zajmuje 15,3 ha , posiada 214 działek.

Życzymy przyjemnego oglądania
Zarząd Ogrodu
Turniej w piłkę siatkową Rodzinnych Ogrodów Działkowych Turniej Galeria Turnieju

UWAGA DZIAŁKOWCY
ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Z dniem 20.07.2010r. nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z póżniejszymi zmianami.Możemy wycinać tylko drzewa owocowe oraz młode-najwyżej dziesięcioletnie. W przypadku starszych drzew, nawet suchych i obumarłych, trzeba się postarać o zezwolenie.Za samowolną wycinkę grożą wysokie kary.Np. za nielegalną wycinkę topoli o obwodzie 100 cm kara wyniesie 9.612,72 zł. Kara grozi nie tylko za wycięcie, ale też za zniszczenie drzewa.Aby otrzymać zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z działki należy złożyć do Urzędu Miasta Łodzi wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu/ do nabycia w zarządzie ogrodu/, tytuł prawny do działki, rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu oraz zgody współwłaściciela.