Rodzinny Ogród Działkowy "Polanka" Łódź
wiosna

Lato w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Polanka"

Zapraszamy działkowców ROD "Polanka" na bezpłatne warsztaty "EKO-SENIOR" w dniach 31.08.2015r do 31.09.2015r., zapisy działka nr 41

WITAMY NA STRONIE
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
"POLANKA" W ŁODZI
Ogród mieści się w północno-zachodniej części Łodzi
w pobliżu trasy Łódź-Brzeziny przy ulicy Jana Kasprowicza 21b
przylega do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Zajmuje 15,3 ha , posiada 214 działek.
Życzymy przyjemnego oglądania
Zarząd Ogrodu

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Z dniem 20.07.2010r. nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z póżniejszymi zmianami.Możemy wycinać tylko drzewa owocowe oraz młode-najwyżej dziesięcioletnie. W przypadku starszych drzew, nawet suchych i obumarłych, trzeba się postarać o zezwolenie.Za samowolną wycinkę grożą wysokie kary.Np. za nielegalną wycinkę topoli o obwodzie 100 cm kara wyniesie 9.612,72 zł. Kara grozi nie tylko za wycięcie, ale też za zniszczenie drzewa.Aby otrzymać zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z działki należy złożyć do Urzędu Miasta Łodzi wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu/ do nabycia w zarządzie ogrodu/, oraz tytuł prawny do działki(decyzje, umowa dzierżawy lub umowa przeniesienia prawa do działki), rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu oraz zgody współwłaściciela.Drzewa usuwane z terenów wspólnych są w kompetencjach zarządu ogrodu.W ogrodzie obowiązuje zakaż wycinania drzew z terenu lasu. Na wycięcie tych drzew zarząd potrzebuje zgodę Leśnictwa Miejskiego.