Rodzinny Ogród Działkowy "Polanka" Łódź
W dniu 21 października 2017 r. zostanie wstrzymany na okres zimowy dopływ wody do ogrodu. Prosimy o odczytanie i przekazanie do zarządu stanów wodomierzy.
    Z ostatniej chwili.

    Działkowcy wyrażający zgodę na publikowanie w tablicy ogłoszeń ogrodu oraz na stronie ogrodu zużycie wody oraz energii elektrycznej, proszeni są o dostarczenie do zarządu ogrodu podpisanego oświadczenia. Podpisane oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną. Oświadczenie o zgodzie na publikowanie danych. Lato

WITAMY NA STRONIE
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
"POLANKA" W ŁODZI
Ogród mieści się w północno-wschodniej części Łodzi
w pobliżu trasy Łódź-Brzeziny przy ulicy Jana Kasprowicza 21b
przylega do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Zajmuje 15,3 ha , posiada 214 działek.
Życzymy przyjemnego oglądania
Zarząd Ogrodu
Zarząd ogrodu na prośbę działkowców

Od 17 czerwca zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewóów, więcej w ogłoszeniach.

UWAGA DZIAŁKOWCY ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 23 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 poz. 2134).
Działkowcy nie zostali objęci wyłączeniem uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów ponieważ nie są właścicielami gruntów, które są własnością gminy.Zezwolenie z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca.
Więcej w ogłoszeniach.